Ehitus- ja lammutusjäätmed

Multilift konteinerid

Ehitusjäätmed on puidu-, metalli-, betooni-, telliste-, klaasi- ja muude ehitusmaterjalide jäätmed ning täitematerjalid ja väljaveetav pinnas, mis tekib ehitamisel ja remontimisel ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.

Ehitus-ja lammutusjäätmete kogumiseks pakume metallist, pealt lahtiseid multilif konteinerei d mahuga 8m³, 10m³ ja 16m³.

Need konteinerid sobivad hästi ka puhastus- ja remonditööde, keldrite ja pööningute puhastuse, aedade kevad- ja sügiskoristuse käigus tekkivate jäätmete ning suuremõõtmeliste jäätmete kogumiseks ja transpordiks.

Kui üheliigilisi taaskasutatavaid jäätmeid (betoon, tellis, pinnas, puit, metall) tekib korraga vähemalt ühe konteineri mahus, siis soovitame need koguda eraldi, sest nende jäätmete ladestamine ei toimu prügilas ja seetõttu on liigiti kogutud jäätmete käitlemise hind ka soodsam.

Sorteeritud ehitus- ja tööstusjäätmete veoks renditavad multilift konteinerid

Konteineri maht Päeva rent Konteineri tühjendus
(sisaldab 1 päeva renti)
   Hind käibemaksuga   Hind käibemaksuta   Hind käibemaksuga 
8 m3 8,54 € 165 € 201,30 €
10 m3 8,54 € 180 € 219,60 €
16 m3 8,54 € 225 € 274,50 €

 

Lisatingimused:

  • Ootetund 42.70 €/tund (käibemaksuga)
  • Lisandub täiendav kilomeetritasu (Kose-sihtkoht-Kose + Kose-sihtkoht-prügila-Kose) 1.83 €/kilomeeter (käibemaksuga)
  • Koselt konteineri tühjendamise transport maksab 186,66 € (käibemaksuga)

Konteinerisse tohib panna ehitus-, lammutus- ja suurjäätmeid.

Konteiner võib olla täidetud gabariitideni (jäätmed ei tohi kuhjuda üle konteineri serva)

Konteinerisse ei tohi mingil juhul panna:

  • Asbesti sisaldavaid jäätmeid (eterniiti)
  • Ohtlikke ja elektroonikajäätmeid

Juhul kui on soovi paigutada konteinerisse raskemaid jäätmeid nagu nt kive, betooni vms , on vajalik eelnev kokkulepe Radix Transport OÜ-ga:

  • 8 m3 / 10 m3 konteineri maksimaalseks kaaluks lubatud 2 tonni
  • 16 m3 konteineri maksimaalseks kaaluks lubatud 3 tonni
  • Juhul kui konteinerisse paigutatud tonne on suurem kogus, kui lubatud, on Radix Transport OÜ-l  õigus üle olevate tonnide eest arvele märkida lisatasu.

Küsi pakkumist või lisainfot transport@radix.ee, 56 48 4864.